Een basisinkomen

 

Een eigen woning vrij van hypotheken en wel doortimmert en dus weinig onderhoud verschaft de bezitter een basisinkomen. Door ze te verhuren of zelf te bewonen. Renderende beleggingen en pensioenfondsen, voor velen mede een zo’n bron van inkomen. Uitbetaald door het huidige kapitalisme met z´n marktmechanisme. Gebaseerd op particuliere initiatieven met private middelen en concurrentie die sanerend werkt. Met een marktmeester die daarop toeziet. Met inmiddels problemen, voor bijvoorbeeld wonen in de grote steden. Waar schaarste die concurrentie uitschakelt en de marktmeester, de overheid het laat afweten. Beleggers in slechte en te kleine woningen die huurders van hun inkomen beroven. Te bestrijden door herstel van die concurrentie, voldoende woningen bouwen.

 

De ideologie van het private, in het verleden ingeleid met de onteigening van het commune, de gemene gronden. Verpacht om ze rendabel te maken, leuk te kunnen rentenieren. Waarbij schapen het vaak beter deden dan boeren.

 

Concurrentie door herstel van het eens commune. Sociale woningbouw, een  gezamenlijk bezit. Eenmaal vrij van lasten te verhuren voor alleen de kosten van beheer en onderhoud. Beheer met nu nog z’n bonuscultuur. Onderhoud te beperken met duurzaam bouwen. De huren die geschat dertig procent te hoog zijn door afdracht aan de overheid, de marktmeester. Die nog gelooft in eerlijke WOZ - waarden, die van de markt.

Dit collectief bezit uitwerken tot een nationaal bezit van woningen, een basis voor wonen voor iedereen. Een collectief bezit dat net als die eigen woning zorgt voor een basisinkomen, het voor iedereen goedkoop en verlost van renteniers kunnen wonen. In concurrentie met het particulier bezit van  woningen. Dat dan weer de gedwongen wordt het goed te doen, kwaliteit te leveren, wil het renderend zijn en kunnen overleven.

Beheer en onderhoud van dit bezit naar zeggenschap van de aandeelhouders, dus alle Nederlanders. Introductie van een nieuwe vorm van directe democratie. Het huidige onduidelijke beheer van de sociale woningbouw dat te wensen overlaat.

 

Tevens het probleem met onze pensioenen. Bedrijven die onder Lubbers een greep uit de kas konden nemen. De huidige stemhebbende die het niet eens worden. De belanghebbenden die daarbij alleen mogen toekijken.

Die fondsen verder uit te werken tot een erfenis over de generaties heen. Noorwegen met zo’n bezit in aanbouw. Het Groninger gas dat de AOW een kapitaaldekking had kunnen geven. We niet steeds later maar steeds eerder met pensioen kunnen. Ook op die manier een basisinkomen realiseren.    

 

Als dat autonoom de economie sturend marktmechanisme niet mogelijk is, concurrentie blijvend uitvalt, dan is herstel van het commune de enige oplossing. Onze openbare voorzieningen die niet met elkaar kunnen wedijveren. Inmiddels wel in de uitverkoop. Chinezen die havens mogen opkopen.

De steden die door gebrek aan plek de hoogte in moeten. De ruimte in, een  gemene zaak. Te behouden door de daarvoor benodigde structuren tot een commune zaak te maken. Dragende structuren voor invulling door de tijd heen met individueel wonen. Die weldoordacht en goed gebouwd vele eeuwen kunnen doorstaan. De stedelijke ruimte deels weer maken tot een gemene zaak, gemeenzaam te beheren en te onderhouden.

 

De huidige vooral stenen goten voor de auto transformeren naar primair menselijk bewegen, lopen. Mechanisch ondersteund, elektrische. Voor wat verder weg het openbaar vervoer. De auto die goten uit en vooral te huur. Dan  in aantal te reduceren tot circa tien procent. Eenmaal elektrisch en duurzaam, goed voor miljoenen kilometers, dan vooral coöperatief bezitten.

Designers die wereldwijd creatief bezig met dit thema. Met normen stenen te combineren met 20% groen. Niet zoals de Bijlmer, met voor iedereen uniform, maar individueel door de tijden heen in te vullen.

 

Die steden met commune structuren voor onze voedselvoorziening, verticale landbouw. Door de markt niet op te brengen. Daarmee herstel van de natuur, die ze nu genadeloos elimineert. Voor stallen in de frisse lucht ver van het wonen. Of vlees eten beperken tot wildbeheer en kleinschalig huisdieren houden. Herstel van de bossen, velden, wateren voor aangenaam verpozen buiten de steden. Herstel van het commune van onze voorfamilies. Die anders beslist het lootje leggen.

 

Herstel van nog heel veel andere commune waarden, gemene zaken. De patenen en octrooien op gezamenlijk ontwikkelde kennis die eerlijke competitie uitsluiten. Technische voorsprong die niet meer is in te halen is en overheden als standaard verklaren. Het gezamenlijk ontwikkeld internet. Data, persoonlijke gegevens waarmee goud geld wordt verdiend.

Energie, de voorwaarde voor leven en welvaart. Door de zon overvloedig geleverd en in het verleden opgeslagen. Mede onteigend, privaat bezit en gemonopoliseerd. Het fossiele waar we van af moeten willen we ons bestaan op aarde redden. De zon die voorziet in alternatieven en het feit dat materie energie is. Met wat we technisch weten te benutten. De politiek die dat over laat aan de markt. Die goed geld verdient met het fossiele. Daarvoor dus geen geld hebben als ze daarmee stoppen. Gemene waarden die we ook gezamenlijk kunnen winnen, ten bate een basisinkomen. Overheden die volop geld kunnen creëren, heel goedkoop lenen. 

 

Herstel van het commune: te duur en tijdelijk. Naar een kapitalisme gebaseerd op vervangingswaarde, consumeren en verbruiken en dus eeuwige economische groei. Wetenschappen en technieken die steeds meer het einde van hun evolutie in het vizier krijgen. Al innoverend uitkomen op praktische eindwaarden voor wat ze maken. Producten die ze ook eeuwigheidswaarde kunnen geven. Twee maal EW, die op EW2 zijn te brengen. Alles wat we maken dat dan een almaar groeiende erfenis, basisbezit over steeds meer generaties kan worden. De vele apparaten die eindeloos mee kunnen. We wegwerpen omdat een onderdeel het niet meer doet. Die ze zogenaamde een beperkte levensduur aanpraten. Bij vervanging niet nieuws bieden. Zorgen voor bergen afval met eeuwigheidswaarde.

De marktmeester die ook maakbaarheid kan eisen. Economisch de transformatie van maken en consumeren naar vooral bezitten, beheren en onderhouden van het materieel duurzame. Commune structuren om ook die op de markt te brengen. De falende warenhuizen bestemmen voor kringloopwinkels. Gecombineerd met kringloopwerkplaatsen. De erfenis over de generaties heen van wat we maken en nu al beleven als praktisch volmaakt en bruikbaar op die manier maken tot een basisbezit en daarmee basisinkomen voor iedereen. Professioneel gerund en als openbaar bezit niet schatplicht aan renteniers. 

De structuren voor wonen, verticale landbouw, transport en vervoer, die alle te brengen zijn op EW2. Dan eenmaal afbetaald en een gezamenlijk bezit zijn, een basis zijn voor dat basisinkomen. Een eerlijke kapitalistische economie gebaseerd op gezamenlijk gerealiseerd en betaald ook gezamenlijk bezitten en vererven.

 

Mede de consolidatie en van de industriële revolutie. Veel minder maken en consumeren en vooral bezitten en onderhouden. Automaten die het domme werk overnemen. Nederland zo verlossen van een eeuwige groei van de economie en z’n bevolking. Een consolidatie die de werkgelegenheid verlegt van maken naar beheren en onderhouden. Voor zover nodig. Het opkomend flexwerken met nulcontacten. Een economie alleen te handhaven met een basisinkomen. In de VS al eerder onderkend, door bijvoorbeeld Nixon. Automaten die voor iedereen verdienen.

Een consolidatie die ook gaat leiden tot consolidatie van particuliere initiatieven en daarmee concurrentie. De grote concerns die niet anders dan tot onderlinge afstemming kunnen komen, willen ze niet op gaan in één concern. Die opgenomen moeten worden in het algemeen, het commune belang van de economie.  Het ICT – verhaal met z’n niet meer te stoppen monopolisten. Het nationalisme met ‘sociaal maar alleen nationaal’ dat het internationale commune frustreert.

Geen revolutie dus maar verdere evolutie van het kapitalisme. Interessant wat de Chinezen, die het mede omarmen, er van gaan maken. Met hun gevoel voor het commune en een te sterke marktmeester en een te volgzame markt. Of de VS die z’n Amerikaanse droom verdampen. En Nederland, van goede wil maar nog weet hoe.

 

Willem Semeins

www.willemsemeins.nl

0683448173