Wonen als een basisinkomen.

 

Wonen in de eigen woning vrij van lasten is tegen de kosten van beheer en onderhoud. Kosten te reduceren door een goed ontwerp en bestendige materialen. De weldoortimmerde woning met eeuwigheidswaarde. Kapitaal als basis van een inkomen. Voor velen verkregen door arbeid.

 

Wonen als een basisinkomen voor iedereen door ons collectieve bezit van wonen, de sociale woningbouw,  uit te bouwen tot een nationaal bezit. Opdat iedereen als aandeelhouder van dit bezit kan wonen. Voor de kosten van beheer, onderhoud en behoudvan dit commune bezit. Met kapitaalslasten die zich afbouwen en door die eeuwigheidswaarde uiteindelijk wegvallen. Een afbetaald nationaal bezit van duurzame woningen. Dan een erfenis over steeds meer generaties heen.

 

Een nationaal bezit te beheren door de direct belanghebbenden, de aandeelhouders, alle Nederlanders. Nu een melkkoe van de staat, die WOZ huren afdwingt, inmiddels 30% overwinst maakt, de uitkomst van falend overheidsbeleid.

 

Een bezit dat met voldoende aanbod op de vrije markt de particuliere sector tot dezelfde prijsstelling en kwaliteit dwingt, de huidige zeepbel doorprikt, de verloedering keert. Dat bereid tot aankoop uit die sector daarin gespaarde vermogens, zeg voor de oude dag, vrij kan maken. Woningen die na overlijden nu in toenemende mate gaan naar beleggende vermogens. In veel steden het vooral moeten werken voor te hoge huren.  

 

Daarmee een eerste aanzet voor herstel van het commune van arbeid, grond in de actuele economie. Die met die eeuwigheidswaarde  op weg is van consumeren naar bezitten. Eens alles al in overvloed hebben. Te behouden met een circulatie-economie. In een eerlijke samenleving naar gezamenlijk gerealiseerd dat bezit ook gezamenlijk bezitten en vererven. En anders een vooral te huren bezit van vermogende daarmee rentenierende elites.  

 

Wonen als een mensenrecht voor iedereen. Door eeuwigheidswaarde  een almaar groeiend perspectief  voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat de economie transformeert van maken en consumeren naar bezitten, onderhouden en behouden. De werkgelegenheid eveneens in die richting verschuift. Een eerlijke en duurzame circulatie-economie met minder energie en grondstoffen. Nog eerlijker door herstel van andere gemene waarden zoals de energie van zon, wind, water. Ook die maken tot renderend kapitaal voor iedereen.

 

Wim Semeins  februari 2019.