De mens, een elektromagnetisch fenomeen

 

Elektromagnetische fenomenen.

 

De mens, de eerste praatgrage soort in de evolutie van het leven op aarde. In staat tot denken met een taal met woorden die vertellen wat bedoeld wordt. ‘Ik denk dus ik ben’, het bedenken van Descartes dat de mens een dualiteit is, een lichaam en een ziel heeft. De persoonlijke beleving van een ‘ik denk en dat ben ik’. Dat denkt als z’n in essentie ‘mens zijn’. Dat een lichaam heeft waarin dat fenomeen oplicht, dat er naar laat handelen, bijvoorbeeld praten, doen en laten wat dat denken bedenkt. Dat daarvan vrij, een fenomeen apart is. Als licht geproduceerd door een lamp, dat essentieel iets anders is, niet die lamp is. Wel naar z’n kwaliteiten en z’n kleur. Dat uit gaat als we die lamp uitzetten. Natuurkundig bekeken een elektromagnetisch fenomeen is. Ons brein dat eveneens elektrisch functioneert. Net als een computer zich met elektronen programmeert. Dat een magnetisch veld produceert dat zich laat lezen. Hersenspecialisten die inmiddels precies weten waar we wat denken, voelen, beleven, waar de programma’s voor ons denken met geheugens zitten. Ons lichaam dat als z’n denken wordt uitgezet, dat mits goed gevoed, als een plant blijft functioneren. De mens dus een elektromagnetisch fenomeen is.

 

Een denken en bedenken in een taal met woorden die duiden, die vertellen wat ze betekenen. Een ‘ik denk en dat ben ik’ dat dus leeft in de taal die het zich eigen heeft gemaakt, waarin het leeft. Het kenmerk van ieder mens. daardoor altijd uniek, immers altijd met een eigen taal. Dat denken dat resulteerde in een evolutie van het materiële daardoorheen. Waarmee we ons materieel verlengen, dat we aan ons toevoegen. Met gereedschappen, apparaten, wapens, kleding en huisvesting. Die ons vervolgens mede maken. De viool die de violist maakt.

En met de daarbij behorende verhalen, hoe ze te maken en gebruiken. De violist die moet leren viool te spelen. Programmeringen van het brein en dus elektromagnetisch, met elektronen en dus een materiële verlenging daarvan.  

 

De aarde die daarmee steeds meer problemen krijgt. Met inmiddels voor badkuip Nederland als optie een subtropisch Amersfoort aan Zee. Een klimaatcrises.

 

Elektromagnetisme, het  natuurkundig gegeven dat een bewegend magnetisch veld elektronen laat bewegen. We zo bewegingsenergie kunnen omzet in elektriciteit. De dynamo van een fiets. Omgekeerd dat elektriciteit een magnetisch veld kan opwekken en daarmee energie de ruimte in stuurt. Een trillend, golvend veld. Waarvan we niet weten wat er trilt of golft. Dat we gebruikelijk duiden als straling. Die met de snelheid van dit fenomeen, de lichtsnelheid, de ruimte in stroomt. Overal in staat weer elektronen te laten bewegen, daar z’n energie te brengen. Met de lagere frequenties de radiogolven, wifi, en met de hogere en energierijke licht, röntgen- en gammastraling. Licht waar we kennelijk heel goed tegen kunnen. In planten leidt tot fotosynthese en daarmee de productie van suikers. Direct zonlicht dat de aarde warm houdt, dan ook heel energierijk. Door de dampkring getemperd. Die we inmiddels met ons van alles bedenken dereguleren, het te warm wordt. Straling van de zon die al niet ongevaarlijk is, waartegen we ons moeten insmeren. Die de huid doet bruinen, aan de evenaar tot in de genen. De radiogolven die wij opwekken die vergeleken met licht nauwelijks energie bevatten. Ons hersenveld dat nog veel zwakker is.

 

Het elektromagnetisme dat ook informatie kan doorgeven. Licht waarmee we zien. Straling, die via onze ogen in ons brein ons beelden opwekt. Dat radio, tv, telefoon, mogelijk maakt. Waarmee laatst nog een zwart gat in het heelal is gefotografeerd.

‘Ik denk en dat ben ik’ dat we beleven als een vrij moment in ons materiële zijn, ons lichaam. Dat mede ons brein stuurt, met hormonen ons als man of vrouw laat beleven en daarmee denken. De mens die naar z’n identiteit denkt te zijn.

Mannen en vrouwen die zo gemaakt worden, zich gedragen en kleden naar de taal voor het daarvoor denken.

 

De taal inmiddels ook elektromagnetisch in de ruimte geschreven en overal te lezen, die mogelijk het eeuwige leven heeft. Voor zover die de schepping gegeven is. Die misschien lang na ons verscheiden elders, net als pas dat zwarte gat, ergens gelezen wordt.

 

Het elektromagnetisch fenomeen opgewekt door de zwaartekracht. De kracht die ons houdt op bint de aarde. Heelalwijd waterstof doet samenballen in sterren en dwingt tot kernfusie, met mede dat elektromagnetisch fenomeen als product. De zwaartekracht als het ‘élan vital’ van het universum. Waarnaar we nog steeds gissen van wat het is en veroorzaakt. 

 

Den Haag, juni 2019