sempers

verhalen

collectie

novelle

Het mogelijke moet mogen

essays

De mens, een elektromagnetisch fenomeen.

Wonen,een basisrecht

Filosofisch kwartetten

Energiewinning

Kapitalisme

De energie wende

Een basisinkomen

Eindwaarden met eeuwigheidswaarde