sempers

verhalen

collectie

novelle

Het mogelijke moet mogen

essays

Afronden op praktisch volmaakt duurzaam.

Filosofisch kwartetten

Energiewinning

denken en bedenken

De taal waarin we leven.

De oerknal

De evolutie herleid tot elektronen en straling.

Collectief kapitalisme, privaat en publiek.

Kwaliteitsborging.